Cofrestru ar gyfer cyfrif newydd / Mewngofnodi i gyfrif cyfredol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig diweddariadau am y pynciau isod. Gallwch danysgrifo drwy dicio'r blychau, neu gallwch ddileu tanysgrifiad drwy dynnu'r ticiau o'r blychau. 

I gael mynediad at eich dewisiadau tanysgrifiwr i ddiweddaru eich tanysgrifiadau neu newid eich cyfrinair neu gyfeiriad e-bost heb ychwanegu tanysgrifiadau.